DET ÄR INTE FÖR SENT

Det är inte för sent är en informationskampanj av Bris mot gängvåldet som drabbar barn, anhöriga och samhället i stort. Här lyfter vi barnens röster som inte får höras. Längre ner på hemsidan hittar du tips och råd på vad du som vuxen kan göra.

DET ÄR INTE FÖR SENT

Det är inte för sent är en informationskampanj av Bris mot gängvåldet som drabbar barn, anhöriga och samhället i stort. Här lyfter vi barnens röster som inte får höras.

Längre ner på hemsidan hittar du tips och råd på vad du som vuxen kan göra.

Samtal till Bris

Det ÄR INTE FÖR SENT

Barn ska vara barn. Men idag har gängkriminaliteten kommit närmare barn och finns i deras vardag. De flesta har läst eller hört om de hundratals våldsdåd som begåtts, medan andra har upplevt våldet på nära håll – på sina gårdar, i sina familjer eller har själva blivit indragna. De berättar för Bris att de är stressade och rädda.

Barnen behöver oss, och dig. De behöver veta att det inte är för sent att berätta, få stöd eller få hjälp att ta en annan väg i livet. Och det är inte för sent för dig som vuxen att agera.

VAD KAN JAG GÖRA?

Barn behöver vuxna som ser och agerar.

Om du som vuxen tror att ett barn riskerar att bli indragen i kriminalitet eller redan är indragen – lita på din magkänsla, var uppmärksam och se till att finnas till för barnet på de sätt du kan.

Låt inte vanmakt eller rädsla hindra dig från att agera. Om barnet berättar för dig, lyssna och fråga och ta det barnet berättar på allvar.

#1: VAR DEN SOM GÖR NÅGOT

Ta initiativ till samtal och räkna inte med att någon annan redan har agerat på situationen. När vuxna finns där barn finns och gör det möjligt att prata om svåra saker så hjälper det barn att våga berätta.

#2: VÅGA FRÅGA

Våga fråga hur barnet har det och våga ta upp din oro. Låt barnet berätta och lyssna utan att lösa. Även om du inte vet om du kan hjälpa eller vad du ska göra - visa omsorg och omtanke.

#3: GÅ SAMMAN MED ANDRA

Många vuxna känner stor oro för barn i sin närhet, ta hjälp av varandra. Att prata om oron kan ge dig och andra mod att agera.

#4: TRO PÅ BARNET OCH INGE HOPP

Det är aldrig för sent och förändring är alltid möjlig. Förklara, lyssna på och trygga barnet i att det går att förändra situationen, även om det känns hopplöst just nu.

#5: STÖTTA BARNET ATT TA HJÄLP

Bris finns till för alla barn alltid och har öppet dygnet runt på 116 111. Barn som kontaktar Bris är anonyma. Behöver du som vuxen ha fler råd om hur du kan stötta, ring Bris vuxentelefon – om barn 077-150 50 50.

StÖD BRIS

Din gåva tänder hopp i mörker. Den bidrar till att fler barn får möjlighet att prata med en kurator på Bris, dygnet runt

Det är inte för sent är ett initiativ från BRIS. I över 50 år har Bris kämpat för barns rättigheter. Vi lyssnar på barn och höjer deras röster i samhället. När barn berättar finns det hopp.

Stort tack till våra samarbetspartners: TikTok, FirstLady, HiQ, Volt, Clear Channel och Friends Agenda. 

Det är inte för sent är ett initiativ från BRIS. I över 50 år har Bris kämpat för barns rättigheter. Vi lyssnar på barn och höjer deras röster i samhället. När barn berättar finns det hopp.
 

Kampanjen har framtagits i samarbete med: TikTok, FirstLady, HiQ, Volt, Clearchannel och Friends Agenda.